top of page

Psychoterapeutické poradenství

O mně

S čím může psychoterapie pomoci?

 Tato oblast nemá přesné vymezení. Následující odstavec má proto obecný charakter. Pokud se v něm "nenajdete", neznamená to, že pro Vás psychoterapie není. Jsem přesvědčený, že psychoterapie může pomoci každému, kdo o ní projeví zájem.

V terapii pracuji s lidmi, kteří mají potíže neurotického charakteru, jako jsou úzkosti, fobie a jiné strachy, panické ataky, téma sebedůvěry, stres apod.

 Pracuji též s lidmi s afektivními poruchami, v případě převažující smutné nálady, pocity prázdnoty nebo naopak nálada příliš nadnesená nebo střídavé, nestabilní nálady. 

 Mám   zkušenosti z práce s   lidmi  s   poruchou   osobnosti     nebo s psychózou.

 K výše uvedeným potížím se často váže zneužívání návykových látek nebo kompulzivní chování, proto se věnuji v terapii i této problematice.

 Dále pracuji s lidmi, kteří zažívají různé životní krize, vztahové, třeba i nápadně se opakující, potíže. Může jít o neuspokojivé vztahy s lidmi obecně. Nebo máte pocit, že mají lidé problém s Vámi? 

 V terapii nemusí jít vždy o závažné potíže. Proto pracuji i s těmi, kteří „vše mají“, necítí se psychicky špatně, pouze zažívají třeba neurčitý pocit nedostatku v životě.

 V současnosti pracuji hodně s lidmi, na které nějakým způsobem dopadají události kolem dění ve světě.

 Rozhodnutí vyhledat psychoterapii může provázet mnoho obav. Zmírnit tyto obavy se pokouším v tomto článku:

pawel-czerwinski-mIPWgSv88So-unsplash.jp

SLUŽBY


  • 50 min

    1 200 českých korun

  • 50 min

    1 200 českých korun

  • 1 hod 30 min

    550 Kč
Contact
bottom of page