top of page
boba-jovanovic-VWmCwpWSVf0-unsplash_edit

O MNĚ

Naše současné vědomí je pouhé dítě, které teprve začíná říkat "já".

C. G. Jung

 Bakalářské studium jsem absolvoval na Pražské vysoké škole psychosociálních studií v oboru Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.

 Magisterský titul jsem získal na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy na Katedře řízení a supervize (profilace supervizor).

 Absolvoval jsem pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik psychodynamického směru rovněž na PVŠPS. 

 Pracoval jsem jako terapeut v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde jsem se věnoval mimo jiné skupinové a individuální psychoterapii na oddělení akutní a následné péče.

Dále v terapeutické komunitě Karlov při organizaci Sananim zaměřené na léčbu závislostí. 

 Jako terapeut jsem také krátce působil na soukromé terapeutické klinice Neocentrum.

 Mám zkušenost z různých pracovišť v sociální oblasti s lidmi s duševním onemocněním, lidmi s poruchou autistického spektra a lidmi s tělesným nebo mentálním postižením.

 V současné době  poskytuji psychoterapeutické poradenství a supervizi ve vlastní praxi.

 

Hartmann_edited.jpg

Jak pracuji

 Jsem vycvičen v psychodynamické psychoterapii, která je svou povahou spíše středně a dlouhodobou terapií, zaměřuje se na interpersonální vztahy a jejich ovlivnění vztahy s významnými osobami v dětství a dospívání.   Pozornost věnuje oblasti nevědomí, zejména nevědomým konfliktům, rozvíjí sebereflexi a hlubší porozumění svým potížím. 

 Jelikož můj výcvikový terapeut v individuální psychoterapii je jungián, jsem ovlivněn i Jungovou analytickou hlubinnou psychoterapií.

 Na sezeních se mnou je mimo jiné možné pracovat se sny nebo imaginací klienta. V situacích, kdy klient nenachází nebo mu nestačí slova někdy využívám kreativních technik – malování nebo práce s terapeutickými pomůckami (karty, figurky).

 Individuální i skupinová sezení fungují jako nástroj hlubšího sebepoznání, objevování svých myšlenkových a vztahových vzorců a nevědomých motivací. Posiluje se sebereflexe a lepší orientace ve svých pocitech, emocích a myšlenkách, stejně tak získání lepšího pochopení, pocitů, myšlenek, motivací a chování druhých lidí a tím zlepšení mezilidských vztahů. V terapii se pracuje na zlepšení sebedůvěry, sebehodnocení a sebeúcty, úlevě od psychických potíží,  vztahových potíží, krizí a jiných problémů v životě.

bottom of page